mocsztuka

Stowarzyszenie MOCSZTUKA jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania kultury i sztuki, upowszechniania idei obecności sztuki i artystów, przyczyniania się do popularyzacji sztuki i kultury w przestrzeni publicznej i prywatnej, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

Spotkania Stowarzyszenia

Spotkania Stowarzyszenia Mocsztuka odbywają się w każdy drugi (2) czwartek miesiąca. W miejscach różnych.

Cele stowarzyszenia MOCSZTUKA

Od wielu lat trwa w Polsce nieco szarpana debata na temat sytuacji artystów związanych ze sztukami wizualnymi i nad kondycją sztuki w naszym kraju. Pojawia się wiele propozycji i postulatów, których celem jest poprawa obecnych warunków. Przedstawiony przez nas KIERUNEK ZMIAN jest próbą zebrania różnych pomysłów sugerowanych w Polsce oraz rozwiązań funkcjonujących w innych krajach i nadania im w miarę spójnego charakteru.

 

Głównym zamiarem Stowarzyszenie MOCSZTUKA jest zmiana ponurej sytuacji artystów i sztuki w przestrzeni publicznej i prywatnej. Aby tak się stało, potrzebne jest zbudowania środowiska formułującego wspólne cele i dążącego poprzez spójne działania do określonych zmian. Adresatem naszych wniosków są przede wszystkim władze państwa mogące wcielać zmiany prawne, a także władze samorządowe, które mogą wprowadzać ewentualne modyfikacje w ramach swoich kompetencji.

 

Bez zdecydowanego, mocnego głosu ludzi związanych ze sztuką żadnych zmian nie będzie. Tylko konsekwentne i zdecydowane działania naszego środowiska mogą się przyczynić do jakichkolwiek przeistoczeń w naszym kraju. Poprzyj proponowany przez nas KIERUNEK ZMIAN.

 

Robert Bartoszek, Adam Garnek, Dariusz Głowacki, Danuta Krupska-Sołowiej, Krzysztof Sołowiej